Czym jest Psychoterapia Gestalt?

Celem psychoterapii Gestalt jest samoświadomość rozumiana jako dostrzeganie przez klienta tego, co tu i teraz dzieje się na poziomie jego myśli, emocji, uczuć i ciała. Poznanie siebie stanowi klucz do zrozumienia własnych reakcji, emocji i sposobów ich wyrażania, jak również budowania satysfakcjonujących relacji z innymi i brania odpowiedzialności za własne zachowania. Jedynie na podstawie samoświadomości i zrozumienia siebie może dojść do zmiany i rozwoju.

W podejściu Gestalt uważa się, że każdy człowiek jest zdolny do samoregulacji i zaspokajania swoich potrzeb. Problemy i trudności pojawiają się wtedy, kiedy procesy te ulegają zaburzeniom. Klienci zgłaszający się na terapię bardzo często korzystają z nawykowych zachowań, które w ich obecnym tu i teraz są nieskuteczne. Celem terapii staje się zatem poznanie siebie w obecnym kontekście i wypracowanie nowych sposobów zaspokajania potrzeb. Dzięki temu klient odzyskuje kontrolę nad swoim życiem, poczucie sprawstwa i wolności.

Psychoterapia Gestalt jest więc procesem zmiany w obszarze świadomości i zachowania klienta, aby mógł lepiej zrozumieć siebie (swoje potrzeby, uczucia, myśli i zachowania), a także otoczenie. Uczy ona brania odpowiedzialności za własne życie i decyzje oraz czerpania satysfakcji z własnych, świadomych wyborów. Wzmacnia poczucie siły i poszerza wachlarz sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Z jednej strony uwrażliwia, z drugiej natomiast daje narzędzia do ochrony siebie w momentach zagrażających i destrukcyjnych. Jest to psychoterapia, która zmienia tu i teraz, pozwalając na bazie samoświadomości przekształcić sposób postrzegania świata i reagowania na pojawiające się w życiu wyzwania.