Psychoterapia par

Psychoterapia par

Psychoterapia par (psychoterapia związków) w nurcie Gestalt jest pracą w obszarze relacji jaką tworzą partnerzy bez względu na płeć, orientację seksualną czy stan formalny ich związku. Jest to specjalistyczna forma terapii skupiająca się na poprawie jakości życia i lepszego zrozumienia relacji między partnerami. Ważne jest, że dwie osoby, które w intymnej i emocjonalnej relacji doświadczają trudności w byciu razem, są gotowe wspólnie przyjrzeć się temu, z czym się zmagają i jak mogą to zmienić. W bezpiecznej przestrzeni terapii mogą swobodnie dzielić się swoimi uczuciami i obawami, a terapeuta wspiera i prowadzi ich w kierunku konstruktywnych rozwiązań i wzajemnego zrozumienia.

Proces terapeutyczny w psychoterapii par i rola terapeuty

Jeśli zdecydujecie się na terapię jako para, oznacza to, że podejmujecie wspólny wysiłek rozpoznania i przepracowania problemów we wzajemnej intymnej relacji pod moim kierunkiem jako terapeuty. Zatem nie tyle każde z Was osobno, co Wasza wzajemna relacja i indywidualne sposoby jej budowania są przedmiotem spotkania. W procesie terapeutycznym pracujecie razem ze mną, aby lepiej zrozumieć własne i wzajemne potrzeby, komunikację, konflikty i wzorce zachowań, które wpływają na Wasz związek. Kwestie, które w życiu codziennym utrudniają Wam satysfakcjonujące przeżywanie wzajemnej relacji w związku są skutkiem pewnych oczekiwań wobec partnera/partnerki i niekonstruktywnych sposobów budowania tej relacji. Poprzez sesje terapeutyczne macie możliwość spojrzenia na swój związek z nowej perspektywy oraz nauczenia się nowych sposobów komunikacji i bardziej skutecznych sposobów radzenia sobie z problemami.

Dla kogo psychoterapia par jest skutecznym sposobem pracy? 

  • dla związków, które chcą poprawić jakość swojej relacji, rozwiązać konflikty i rozwijać się razem; 
  • dla par, które są w trudnym okresie lub przechodzą przez kryzys, jak również dla tych, którzy po prostu pragną wzmocnić swoją więź i zrozumieć wzajemne potrzeby;
  • dla par z długim stażem, nie tylko małżeństw, które zauważają powtarzające się wzorce reakcji i niekonstruktywne schematy zachowań, a w konsekwencji czują, że ich związek zamiast się rozwijać i wzmacniać coraz bardziej słabnie i przestaje być atrakcyjny; 

Jakie zmiany w Waszej relacji są możliwe dzięki terapii par? 

  • Bardziej efektywna komunikacja. Nauczycie się wyrażać swoje potrzeby i uczucia w sposób bardziej zrozumiały dla drugiej osoby, unikając przy tym konfliktów i krytyki.
  • Skuteczne rozwiązywanie konfliktów. Jako terapeuta pomagam Wam w identyfikacji i zrozumieniu źródeł Waszych nieporozumień i konfliktów, a następnie wspieram w poszukiwaniu innych i skutecznych strategii ich rozwiązywania.
  • Odbudowanie osłabionego zaufania. Jeśli w Waszym związku pojawił się brak zaufania, zdrada i zranienia, jako terapeuta pomagam Wam w odbudowie tego zaufania i bliskości emocjonalnej.
  • Rozwijanie intymności. W procesie terapeutycznym rozwijacie więź emocjonalną i fizyczną w związku, co prowadzi do bardziej satysfakcjonującej relacji i większej intymności.
  • Wypracowanie wspólnych celów. Podczas spotkań terapeutycznych pracujecie nad określeniem swoich wspólnych celów i wartości, co umożliwia lepsze zrozumienie i harmonię między Wami.

Pracując w nurcie Gestalt, koncentrujemy się na obecnym momencie terapeutycznym, zwiększaniu świadomości, wyrażaniu emocji, eksperymentowaniu i pracy z ciałem.

Moją rolą jest wspierać Was w odkrywaniu własnych sił i zasobów, które pomogą w rozwiązywaniu problemów i budowaniu zdrowych relacji.