Czym jest psychoterapia online?

Psychoterapia online, zwana też terapią zdalną, to inna forma prowadzenia spotkań terapeutycznych. Stanowi dodatkową opcję współpracy w sytuacji, gdy nie możemy spotykać się osobiście w gabinecie w Berlinie. Oferuję konsultacje i psychoterapię online dla osób, które mieszkają w Niemczech i potrzebują pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w języku polskim, a jednocześnie nie mają możliwości osobistego spotkania i regularnych przyjazdów do gabinetu.

Główną zaletą psychoterapii online jest możliwość odbywania regularnych spotkań i pozostawania w stałym kontakcie terapeutycznym pomimo dzielącej nas odległości. Osobiście doskonale rozumiem realia życia za granicą, dlatego też zdaję sobie sprawę z potrzeby znalezienia terapeuty, który zna perspektywę emigracji i związane z nią problemy.

Psychoterapia online dla Polaków mieszkających za granicą jest coraz bardziej popularną i dostępną opcją psychoterapii prowadzonej w ojczystym języku. Terapia online jest równie skuteczna jak tradycyjna terapia prowadzona twarzą w twarz i zyskuje na popularności, także ze względu na zmieniające się warunki pracy i życia.

Moja oferta psychoterapii online jest skierowana dla osób:

  • które mieszkają na miejscu w Berlinie i są już w procesie terapeutycznym, ale czasowo z różnych powodów osobistych czy zawodowych nie mają możliwości regularnego kontynuowania terapii w gabinecie, jak dotychczas.
  • które mieszkają na terenie Niemiec, głównie Berlina i okolic a chcą skorzystać z psychoterapii po polsku, czasami z możliwością pojawienia się osobiście w gabinecie.
  • które często podróżują, co uniemożliwia im zaplanowanie regularnych spotkań terapeutycznych w gabinecie terapeuty.
Psychoterapia online

Osobiście cenię sobie tę formę współpracy, głównie za możliwość prowadzenia skutecznej psychoterapii bez względu na odległość i miejsce zamieszkania klienta i terapeuty. Jest to poszerzenie dotychczasowych możliwości pracy terapeutycznej, zarówno dla mnie jako terapeuty, jak i dla moich klientów. Ponadto, doświadczenie pokazuje, że taka zmiana formy pracy wpływa także pozytywnie na efekty procesu terapeutycznego.

Jakie są korzyści psychoterapii online?

Dostępność
Terapia online pozwala na łatwy dostęp do profesjonalnej pomocy terapeutycznej bez względu na lokalizację, co szczególnie korzystne jest dla osób mieszkających w obszarach, gdzie dostęp do polskojęzycznych specjalistów może być ograniczony.

Mobilność
To doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie mają stałego miejsca zamieszkania w Berlinie lub często podróżują po świecie, w sytuacji gdy nierealne byłoby zaplanowanie regularnych spotkań w gabinecie.

Wygoda i elastyczność
Terapia online eliminuje potrzebę podróży do gabinetu terapeutycznego, co oszczędza czas i pieniądze. Można ją przeprowadzać z dowolnego miejsca, które zapewnia prywatność, spokój i posiada dobre połączenie internetowe.

Komfort i intymność
Dla niektórych osób terapia online może być bardziej komfortowa, zapewniając większą swobodę i otwartość w kontakcie. Przeprowadzenie sesji w znanym i bezpiecznym środowisku domowym może być szczególnie pomocne dla osób z trudnościami w wychodzeniu z domu lub odczuwających niepokój w nawiązywaniu nowych relacji społecznych, zwłaszcza na początku procesu psychoterapii.

Kiedy terapia online może
być mniej odpowiednią formą pomocy?

terapia online

Mimo że psychoterapia online jest równie skuteczna jak terapia prowadzona osobiście, niesie ona ze sobą inne możliwości i ograniczenia. Mam doświadczenie w pracy online i zdaję sobie sprawę, że nie dla każdego jest to najlepsza forma terapii. Dlatego ważne jest, abyśmy wspólnie omówili wszelkie możliwości i ograniczenia wynikające z tej formy pracy.

Ważność fizycznej obecności w gabinecie: W niektórych sytuacjach osobista obecność na spotkaniu, wzajemne poznanie twarzą w twarz i odbywanie sesji w gabinecie może bardziej wspierać cały proces psychoterapii niż praca zdalna. To wszystko zależy od wielu czynników, m.in. od osoby klienta, formy pracy, wcześniejszych doświadczeń, zgłaszanych trudności i etapu procesu terapeutycznego.

Trudności z technologią: Dla niektórych osób korzystanie z komputera, internetu lub innych urządzeń technologicznych może być wyzwaniem. Jeśli osoba nie czuje się komfortowo w obszarze technologicznym lub nie ma dostępu do stabilnego połączenia internetowego, terapia online może być utrudniona.

Brak komfortowego i bezpiecznego miejsca: Brak możliwości zadbania o spokojne i bezpieczne miejsce do przeprowadzania spotkań może znacząco utrudnić, a nawet uniemożliwić stałą psychoterapię w trybie online. Intymność i poczucie swobody miejsca są jednym ze znaczących czynników wpływających na jakość spotkań.

terapia online