PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
GESTALT W BERLINIE

Psychoterapia Gestalt
jest zmianą.

Zmiana występuje wtedy, gdy stajesz się tym, kim jesteś, a nie wtedy gdy próbujesz się stać się tym, kim nie jesteś. 

Czym jest psychoterapia Gestalt? 

Celem psychoterapii Gestalt jest zmiana polegająca na autentycznym stawaniu się sobą. Dzięki temu w bardziej świadomy i odpowiedzialny sposób dokonujesz wyborów i podejmujesz decyzje. Psychoterapia Gestalt w sposób całościowy (holistyczny) spostrzega zarówno osobę Klienta wraz z jego myślami, emocjami, ciałem i zachowaniem, a także uwzględnia kontekst społeczno-kulturalny.   

Aby zmiana mogła się wydarzyć w psychoterapii, niezbędne jest zaangażowanie i zaciekawienie Klienta przy jednoczesnej profesjonalnej postawie i autentycznej obecności psychoterapeuty. Więcej na temat pierwszych spotkań konsultacyjnych znajdziesz tutaj.

Psychoterapia Gestalt spostrzega wszelkiego rodzaju choroby, napięcia, utrwalone wzorce postępowania i reagowania jako przejawy wyuczonego i utrwalonego sposobu radzenia sobie z życiowymi wymaganiami. Najprawdopodobniej kiedyś był to najlepszy sposób na poradzenie sobie z trudnościami. Teraz jednak już nie spełnia swojej funkcji, a z czasem zaczyna być nawet szkodliwy. Objawy zaczynają być dotkliwie doświadczane przez Klienta w sferze emocji, myśli, zachowań, a także relacji. Stąd w psychoterapii Gestalt istotny jest czas teraźniejszy, bo daje okazję do przyjrzenia się tym schematom funkcjonowania Tu i Teraz. Dzięki temu Klient odkrywa możliwości zmiany na bardziej aktualne i adekwatne sposoby reagowania. 

Na czym polega proces psychoterapii w nurcie Gestalt ?

Proces psychoterapeutyczny w podejściu Gestalt polega głównie na zwiększaniu pola świadomości Klienta w jego życiu. Dzieje się to poprzez kontakt i relację terapeutyczną. Gestaltowskie Tu i Teraz jest akcentowaniem tego, co aktualnie wydarza się w relacji terapeutycznej i w życiu Klienta. 

W efekcie pracy psychoterapeutycznej nauczysz się rozpoznawać swoje autentyczne potrzeby, zrozumiesz źródła swoich aktualnych problemów i trudności, świadomie będziesz doświadczać i wyrażać swoje emocje. Nauczysz się budować satysfakcjonujące relacje i żyć w pełni takim, jakim jesteś ze sobą i z innymi. 

Każdy proces terapeutyczny jest jedyny w swoim rodzaju i niepowtarzalny, ze względu na indywidualność i wyjątkową historię Klienta. Każdy ma prawo się zgubić lub błądzić od wielu lat, a odzyskanie poczucia sprawstwa w swoim życiu poprzez psychoterapię może uwolnić od choroby bądź problemów, które bardzo często były przyczyną poszukiwania pomocy. Psychoterapia Gestalt prowadzi przez proces zdrowienia w taki sposób, by odzyskiwać wpływ i odpowiedzialność w swoim życiu, zgubiony gdzieś wcześniej. 

Psychoterapia indywidualna w Berlinie

Co to znaczy równość w relacji terapeutycznej ?

W psychoterapii Gestalt zakłada się równość relacji między klientem a terapeutą. To założenie, że tylko sam Klient, może odkryć, co jest dla niego najlepsze a zadaniem terapeuty jest mu w tym pomóc i wspierać w autentycznym poszukiwaniu siebie. Rolę terapeuty najlepiej oddaje określenie “aktywne towarzyszenie Klientowi w procesie poznawania siebie”. 

Psychoterapia Gestalt polega na wspólnym poszukiwaniu rozumienia tego, co dzieje się z Klientem. W jaki sposób naturalny proces wzrostu i dorastania Klienta został zakłócony i trwa tak do teraz sprawiając wiele cierpienia jemu samemu i nierzadko też innym z jego otoczenia. Bardzo często są to nieuświadomione procesy, które ujawniają się w procesie terapeutycznym i są okazją do zmiany i do stania się bardziej świadomym.

Rolą terapeuty Gestalt jest zwrócenie uwagi Klienta, w jaki sposób następuje zatrzymanie i trudność poprzez aktywne bycie i zaangażowanie w relację terapeutyczną. Dzięki temu możliwe jest  lepsze zrozumienie problemu Klienta. 

Stąd potrzebna jest zarówno ciekawość i otwartość Klienta na taki rodzaj zaangażowania we własne zdrowienie, jak i autentyczna obecność terapeuty.

Ile czasu trwa proces psychoterapii ? 

Czas trwania psychoterapii jest różny w zależności od indywidualnej sytuacji Klienta i wspólnych ustaleń w kontrakcie terapeutycznym. 

Prowadzę indywidualną psychoterapię w języku polskim z częstotliwością cotygodniowych spotkań. Moje doświadczenie i doświadczenia moich klientów wskazują taką regularność spotkań jako ważny czynnik w procesie zmiany i skuteczności psychoterapii.