Terapia uzależnień i współuzależnień

Psychoterapia Uzależnień 

Psychoterapia Uzależnień

Czym jest problem niezdrowej zależności? 

Uzależnienie jest zaawansowaną formą zależności, która objawia się różnymi symptomami. Najczęściej to z tego właśnie powodu ludzie szukają pomocy i terapii w leczeniu uzależnień. Niemniej istnieje wiele wcześniejszych sygnałów i etapów, które informują o rozwijaniu się niezdrowej formy zależności od substancji lub niektórych czynności, czasami również od innych ludzi. Te wcześniejsze sygnały, jeśli zostaną odpowiednio rozpoznane, mogą uchronić przed pełnym rozwinięciem symptomów uzależnienia.

W mojej pracy psychoterapeuty rozpoznaję te wczesne symptomy i oferuję odpowiednie wsparcie, dostosowane do stopnia zaawansowania zależności, aby zapobiec dalszemu jej pogłębianiu się. Kluczowe jest dobranie odpowiedniej pomocy, indywidualnej dla każdej osoby zgłaszającej problemy. Dlatego długoterminową psychoterapię rozpoczynamy od dokładnej diagnozy aktualnej sytuacji klienta. 

Do kogo jest kierowana psychoterapia uzależnień?

Psychoterapia uzależnień jest skierowana do osób, które same zmagają się z różnymi formami lub skutkami szkodliwego używania substancji, w tym także substancji psychoaktywnych, lub zachowaniami kompulsywnymi i innymi szkodliwymi nawykami.

Psychoterapia uzależnień jest skierowana:

  • do osób, które postanowiły, być może po raz pierwszy, porozmawiać z terapeutą na temat swojej trudności,
  • do osób chcących głębiej przyjrzeć się swojemu nałogowi,
  • do osób, które szukają kontynuacji psychoterapii po pobycie w ośrodkach leczenia uzależnień.

Na czym polega psychoterapia uzależnień?

Psychoterapia uzależnień to proces wsparcia i leczenia osób zmagających się z różnymi formami uzależnień. W podejściu psychoterapii Gestalt, skupiam się na całej osobie oraz jej otoczeniu. Poszukuję głęboko zakorzenionych przyczyn uzależnienia i wzmacniam zdolności klienta do radzenia sobie z trudnościami. Wspólnie z klientem rozwijam jego zdolność do przeżywania świadomej obecności w danym momencie oraz umiejętność zaspokajania niespełnionych potrzeb w zdrowy sposób. Klient uczy się nowych strategii radzenia sobie ze stresem i emocjami oraz podejmuje odpowiedzialność za swoje wybory.

Naszym celem jest zrozumienie przez klienta korzeni jego uzależnień i nauczenie się zdrowszych strategii radzenia sobie z trudnościami. Dzięki temu ma on szansę na odzyskanie kontroli nad swoim życiem i znalezienie drogi do zdrowia i wolności od uzależnień.

Psychoterapia Współuzależnień

psychoterapia współuzależnień

Dla kogo jest psychoterapia współuzależnień? 

Psychoterapia współuzależnień jest formą terapii skierowaną do osób, które doświadczają negatywnych skutków związanych z uzależnieniem osoby bliskiej (partnera, partnerki, męża, żony, rodzica, siostry, brata). Współuzależnienie odnosi się do charakterystycznych zachowań i wzorców myślenia oraz specyficznego przeżywania emocji, które rozwijają się w relacji z osobą uzależnioną i utrzymują dynamikę uzależnienia.

Osoby współuzależnione często skupiają swoją uwagę na potrzebach uzależnionego, zapominając o własnych potrzebach i ograniczają swoje życie dostosowując je do osoby uzależnionej. Często towarzyszy temu poczucie winy, bezradności i niskie poczucie własnej wartości. Współuzależnienie może powodować wiele cierpienia i negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne i emocjonalne.

Na czym polega i jaki jest cel psychoterapii osób współuzależnionych? 

Psychoterapia ma na celu pomóc osobie współuzależnionej w zrozumieniu swoich wzorców zachowań, identyfikowaniu negatywnych skutków współuzależnienia i nauczeniu się zdrowych strategii radzenia sobie z tymi trudnościami. W terapii wspólnie skupiamy się na zwiększeniu świadomości, rozwijaniu zdrowego poczucia własnej wartości i umożliwieniu wypracowania granic w relacjach z osobą uzależnioną. Osoba współuzależniona uczy się budowania zdrowych relacji, radzenia sobie ze stresem i emocjami oraz dbania o własne potrzeby.

Terapia może być kluczowym elementem dla osoby współuzależnionej w procesie zdrowienia, umożliwiając jej odzyskanie równowagi, kontroli nad swoim życiem oraz wyzwolenie się z toksycznych wzorców zachowań. Ostatecznie, zdobywa ona narzędzia potrzebne do dbania o swoje dobre samopoczucie, niezależnie od wyborów i zachowań osoby uzależnionej.

Jeśli jesteś osobą współuzależnioną i doświadczasz trudności związanych z uzależnieniem bliskiej osoby, psychoterapia może być dla Ciebie wsparciem i pomocą w przezwyciężeniu tych wyzwań. Skonsultuj się ze mną, aby porozmawiać, jak mogę pomóc Ci w Twojej indywidualnej sytuacji.