Marta Milkiewicz

Psycholożka, Psychoterapeutka Gestalt, Specjalistka Terapii Uzależnień

W swojej pracy psychoterapeutycznej towarzyszę osobom w rozwiązywaniu ich konfliktów i trudności, lepszym zrozumieniu swoich emocji i zachowań, budowaniu satysfakcjonujących relacji z ludźmi oraz rozwijaniu własnych możliwości. Psychoterapia jest dla mnie spotkaniem, które daje możliwość lepszego zrozumienia siebie i świata. Wiem, że taki rodzaj spotkania z drugim człowiekiem przynosi ulgę, otwiera na nowe możliwości, a także daje szczęście i poczucie wpływu na swoje życie i ważne decyzje.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskałam dyplom magistra psychologii. W tym czasie też szkoliłam się w Pracowni Psychologicznej Spotkanie w Poznaniu na Studium Pracy z Grupą oraz pracowałam jako trener prowadząc liczne warsztaty psychologiczne i szkolenia z różnych umiejętności psychospołecznych. Następnie ukończyłam 4-letnią Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. W 2013 roku uzyskałam certyfikat psychoterapeuty Gestalt uprawniający mnie do wykonywania zawodu psychoterapeuty Gestalt. Aktualnie posiadam zarówno polski, jak i europejski Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt potwierdzający moje wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Ponadto ukończyłam Studium Terapii Uzależniania od Narkotyków w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie i uzyskałam certyfikat specjalisty terapii uzależnień. 

Od 2009 roku w ramach prywatnej praktyki psychologicznej i psychoterapeutycznej, prowadzę warsztaty rozwoju osobistego oraz psychoterapię w podejściu Gestalt. Oferuję psychoterapię krótkoterminową i długoterminową osób dorosłych oraz terapię dla par. Pomagam moim klientom w różnych problemach natury emocjonalnej i psychicznej a także trudnościach w budowaniu satysfakcjonujących relacji.

Doświadczenie i umiejętności psychoterapeutyczne zdobyłam pracując zarówno w gabinecie, jak i w różnych placówkach zdrowia psychicznego, między innymi w Poradni Zdrowia Psychicznego w Koninie oraz w Stacjonarnym Ośrodku Leczenia Uzależnień Monar.

Zależy mi na wysokiej jakości wykonywanej przeze mnie pracy, stąd nieustannie dokształcam się zawodowo i podaję swoją pracę stałej superwizji. Pracuję w oparciu o przestrzeganie zasad Kodeksu Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt