Czym jest Psychoterapia Gestalt?

Celem psychoterapii Gestalt jest samoświadomość rozumiana jako dostrzeganie przez klienta tego, co tu i teraz dzieje się na poziomie jego myśli, emocji, uczuć i ciała. Poznanie siebie stanowi klucz do zrozumienia własnych reakcji, emocji i sposobów ich wyrażania, jak również budowania satysfakcjonujących relacji z innymi i brania odpowiedzialności za własne zachowania. Jedynie na podstawie samoświadomości i zrozumienia siebie może dojść do zmiany i rozwoju.

W podejściu Gestalt uważa się, że każdy człowiek jest zdolny do samoregulacji i zaspokajania swoich potrzeb. Problemy i trudności pojawiają się wtedy, kiedy procesy te ulegają zaburzeniom. Klienci zgłaszający się na terapię bardzo często korzystają z nawykowych zachowań, które w ich obecnym tu i teraz są nieskuteczne. Celem terapii staje się zatem poznanie siebie w obecnym kontekście i wypracowanie nowych sposobów zaspokajania potrzeb. Dzięki temu klient odzyskuje kontrolę nad swoim życiem, poczucie sprawstwa i wolności.

Psychoterapia Gestalt jest więc procesem zmiany w obszarze świadomości i zachowania klienta, aby mógł lepiej zrozumieć siebie (swoje potrzeby, uczucia, myśli i zachowania), a także otoczenie. Uczy ona brania odpowiedzialności za własne życie i decyzje oraz czerpania satysfakcji z własnych, świadomych wyborów. Wzmacnia poczucie siły i poszerza wachlarz sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Z jednej strony uwrażliwia, z drugiej natomiast daje narzędzia do ochrony siebie w momentach zagrażających i destrukcyjnych. Jest to psychoterapia, która zmienia tu i teraz, pozwalając na bazie samoświadomości przekształcić sposób postrzegania świata i reagowania na pojawiające się w życiu wyzwania.

Gabinet Gestalt

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close